30. mars 2007

Sjonga

Sjonga=synga. Adle i Aordal Mannskor seie sjonga

Trave

Ein trave=ein so e ulydig/gjere ting so ikkje e riktig. Mest brukt slek: Føbannare traven

28. mars 2007

Faonyttes

Faonyttes=når ein ha streva på/ofra mykje utan å oppnå hensikten

23. mars 2007

...holdt e på å sei

...holdt e på å sei= ein ubrukeleg ending i ein setnig som desverre e brukt øve heile landet. Når du avsluttar med "holdt e på å sei" so haru allereie SAGT det som du "holdt på å sei". Eks: Ho mor sparka meir elle mindre te støvsugarn holdt e på å sei...Du holdt ikkje på å sei ho sparka te støvsugarn..DU HAR ALLEREIE SAGT DET!! Konklusjon-eit ord utan mål å meining!

Ileinjast

Ileinjast=å reinjast, sutra, kranglevoren

Patentdrag

Patentdrag=glidelås

Knabba

Knabba=stjela/ta

Stremben

Stremben=når ein ha oppblåst mage/fuddl i magen, dao eru stremben

Mara

Mara/reine mara=når noko e vanskeleg/tungt, eks: det va raine mara å komma seg opp Brendeteigen

22. mars 2007

Taoa baddl

Taoa baddl= sparka ein ball med skotuppen. Sagt mykje pao Jotun Stadion.

19. mars 2007

Sniddl so eit lamb

Sniddl so eit lamb=sagt om persona re ikkje e mykje ilt i

Setlaboki vs Portmanien

Setlabok=paingabok. Portmanien=litn paingapong med klaff, t å ha smaomynt og ein paperpaing elle to i.

Skarveføssa

Skarveføssa=dårle te beins

Kraigda

Kraigda=Meslingar, ein barnesjukdom

Smaobråten

Smaobråten=spe beinbygning

Narvaradn

Ragging. På 80-talet va re Narvaradn so sto fø denna aktiviteten. Narvaradn= dei so
kjøyrde bilen mødlo torget og Narvesen.

Ein sløyngjetur

Ein sløyngjetur/ein drivarstur=ein tur utan eit mål

Han kjøyrde kar i hagen

Han kjøyrde kar i hagen=kjåyrde or vegen

e o sjeu no ra?

e o sjeu no ra?= når du spør ko masse klokka e, om ho e 19.00 elle 07.00.

Unaodig

Unaodig=utålmodig

Rannsedl

Rannsedl=ryggsekk

Harejakt frutta hare

Det va ein dei sa so kom att frå harejakt i Eldegarden. Sur. Dårleg vær. So sa han: "e strøvla, hadde me i venda og det gjekk av eit skot".
Men sa han naboen: " ja, men det kankje ha vore so dårleg fø sekken ser tung". Ja sa han jegern.." det e hunden det. Han vare einaste e skaut"
Altso: han kommat frao harejakt frutta hare.

18. mars 2007

So seie rei...

Ein famile fra Aordal på camping i Damnark da ein dansk gut spørte minstn om han ville bli me å hoppa strikk. So svara minstn utan å laigga om "Ja,men harikka merikka strikk ra?".

Sagt på bygdi...

Nåsen ja. Spørd an i 79 om ikkje an kunde ta inn siste plata te Pink Floyd. Jau han hadde prøft det men ho vart utseld me ei gong so det vakje re nåkken vits i.

Mårken

Mårken=sagt om ting som byrja gå i oppløysing. Eks. ein pakning eller gummistrikk so ha møsta elastisitetn.

Jedna

Jedna=kanskje

17. mars 2007

So seie rei...

Jaja, du e i bygdi? Standard spørsmål i Aordal om du ikkje e av typen so sit på Bruflat-tråppi heile dagen.

15. mars 2007

Å ikkje huksa tebake te rævi si

Å ikkje huksa tebake te rævi si=å ikkje huksa noko

Sån te Nåsn

Sån te Nåsn(Nåsen)=eit ord ofta brukt i heilt spesielle settinga,når feks. når to står å snakka saman og ein fyr dei aldri ha sett før sykla føbi og den ein spør hin "detta e føein da?", so svara hin som heller ikkje veit kem detta e. "nei ekjere sån te Nåsn da ha?". Nils Nåsen var ein skomakar som og hadde ei musikksjappa i Øvre, men han hadde ikkje nokon sån.Nokon som veit keffør dette ofte vert sagt?

14. mars 2007

Sauestirrn

Sauestirrn= eit fenomen, når hjarna koplar ut og ein dett inn i ein slags transe og vert stirrande på samme punkt. Varar ikkje so lenge, men kan følast avslappande og godt. Østafør har dei ikkje noko ord for dette fenomenet.

E saog re pao na

E saog re pao na= eg såg det på ho.

Kløyva

Kløyva=dele noko i fleire deler

Klyva

Klyva=klatra

Trantn

Trantn=uttrykk før kjeften (munn). ”Han fekk seg ein på trantn”. Ofte nytta når forteljaren meinte han fekk som fortjent

Me broki pao heladn

Me broki pao heladn=buksa heng svært langt nede. Ikkje sagging, men jedna ein so må ta rømmen ete å ha vorte ’teke på fersken’ me feil kjering.

Fekk lepe

Fekk lepe=2-delt betyding. Om ein so jedna (og svært misslykka) prøve å skjula sin skuffelse. Men å ein som ha fått eitt i kjeften (slag) som visa (opphåvna)

Bakevja

Bakevja=jåymt/bakerst i rekka.Eller å ligga på etterskudd med noko

13. mars 2007

Fyrbøtar


Fyrbøtar=peispustar. Redskap for å blese luft inn i peisn for å få re te å fattna skikkele

So seie rei...

Veit du...so kom han veit du,...saog se ikkje føre, veit du...men, veit du...bøkkste øve treppedn,veit du...
VEIT DU= to ord som på ein elle anna måte vert overdreve mykje sagt i løpe av ein samtale. Haru tenkt øve detta sjøl? nei vel...tel neste gong du ska fortelja nokon ei skrøna so seru, veit du.

Kjakadn

Kjakadn=kinnet

Rivjådn

Rivjådn=rivjern. Eit redskap eller brukt om ein so e flink te å jobba (ein jevel te å jobba)

Jålebroki

Jålebroki=om ein person so e overdreven oppteken av utsjånad og kle

Segmegen

Segmegen= brukt om ein person som er treig

Eru gra ra?

Eru gra ra?= å spørja om ein person er kåt/sugen/hyppen. (spørje kjeringi om ho er sugen på grovraspi)

Spela på slurva


Spela på slurva= spela på lepadn. Slurva kan og brukast om ein so gjer dårle arbeid.

Sleur

Sleur= ein so gjer fan i alt. Ordet Splint kan og nyttast

Jesì

Jesì= brukt om ei dør/vindauge som ikkje er tett (trekk). Eller om glaset/døri e treige å opna/leta att.

Håddn

Håddn=horn (som i musikkinstrument eller dyregevir)

Buste-elsa


Buste-elsa= jente med "soveheddna". Uttalast "bustelsa".

Slevkjeppen

Slevkjeppen=samma so boddlOrdet er ikkje brukt av "dei so bygde bygdi"!

So seie rei...

Haru kløft deg? (kløpt). Haru kjøft ny mott-or? (kjøpt). Måru balbera reg ra kar! (barbera)

Å lesta so

Å lesta so= å late som

Ilt

ilt= å ha vondt. Brukast i dagletale av aordøle. Prøv sei te ein riksmaoltalande kar at du "ha so ilt i rævi",...hva er det du sier?

Bodnabodn og Sysjenbodn

Bodnabodn og Sysjenbodn=barnebarn og søskenbarn. Du besta du besta,ere løge boddnaboddni dine ikkje heilt føstaor ke ru seie?!

Ja ja, ..det e no so det

Ja ja, ..det e no so det= ein standard kommentar so bli mykje brukt når ein prøve eit tappert forsøk på å starta ein dialog utan å ha eit kløyva ord å snakka om. Ofta sagt i FRISS-ØR-stolen når de bli altfø stilt i lokk-ale eller når du treffe ein klassekamerat du pleidde klinka kule me for 30 år sia.Den gongi de ikkje va lov å laga GROP når ein klinka kule..,men men, det e no so det.

Tomlebroki

Tomlebroki= vimsete person. Kjem av ordet "tomla"

12. mars 2007

Noko so gnege meg

Gnege= noko so plagar ein. Eks: Detta gnege meg slek att....Detta gnog han noko so inn i hampastaurn.

11. mars 2007

Fese

Fese= å ha sleppt bak/sleppt ein fis. Bøygning av verbet: å fisa, fis, feis, FESE.

Sagt på bygdi...

Ein Sogndøl i musikarmiljøet vart spurt på ein spelejobb om han ville ha ein sjokolade t kaffien, og sogndølen svara: "Japp, det ska vera Snikkers og Twist!" (ja, det ska vera sikkert og vist).

Sorpbrett

Sorpbrett=feiebrett

å sigla, no siglar me, i jaor so SAGL me

Sagl= aka/aking...eks: I jaor so sagl me pao sveddlula

Kjøving

Kjøving=brukt når isen på vatnet bygge seg opp gradvis....eks: "Voldsomt mykje kjøving no"

Brokafåy


Brokafåy=buksebaken

Pissn

Pissn=tissefantn. Mest sagt av dei veldig unge. Vart mykje brukt på 80-talet, usikker om dretungadn bruka dette ordet i dag.

10. mars 2007

Jais & Dretjais

Jais=lukt...., eks: han supa so mykje kånjakk, sat der med den dretjaisn ( dårleg ånde )

So seie rei..

Mopp-ed, Hell-ikopter, kakk-ao, agg-urk, bann-an, sall-ami, mott-or, bill-ettn, telle-fon, tapp-et. He e re masse ord, og "dei so bygde bygdi" legg ofta inn ein eksra bokstav som gjev eit trykk midt i uttalelsn.

Raia

Raia=rista...eks: e raia han so håsadn dingla

Kjyla

Kjyla/kjylte= slå... eks: eg kjylte t han midt i eistedn

Ho e so vidløftig

Ho e so vidløftig= ja ke e ho? hjelp!!

Gud naoe meg

Gud naoe meg= gud nåde meg

E fata tak i han

E fata tak i han= eg tok tak i han

Fatna

Fatna= å ta fyr/byrja brenna

Nasabjåddn

Nasabjåddn= ein stor snårebuddl med haor pao

9. mars 2007

Svainsken

Svainsken= ein person frao sverje (Sverige)

Buddlever

Buddlever= Kan både tyde dårleg ver, sipraign og ein som sler ut noko, t.d øl på bordet eller på andre

7. mars 2007

"Drita i bestbroki mi"

"Drita i bestbroki mi"=eit uttrykk som vert brukt når dei foreksempel ska sei att "detta trukje eg du faor te"...feks..."vis han kjemme pao jobb tidsnok so ska eg drita i bestbroki mi"Ein anna variant av utrykket - "e ska vaoga fåy mi".

6. mars 2007

Jåyla

Jåyla= ein "litt galen" person. (kom med innspel på denna, PLIS)

Verleik


Verleik=vert brukt om ein kar som ikkje er til å lita på. Mest brukt i denne samanheng: "Forbannare verleik". Ein "verleik" e egentleg ein slik so stod på pipedn før, so snudde seg etter vinden (andre stader kalla ein det gjerne verhane).
Naor ein brukte ordet verleik om ein kar, meinte ein at han ikkje var til å lita på.
ein so snudde seg etter vinden. Men også mykje brukt som eit generelt nedlatande uttrykk om ein annan mann. Ein som ein ikkje likte.

5. mars 2007

Trast

Trast=snarast

Sagt på bygdi...

Ein kar trefte ein annan kar på bui ette stafettrykket te Northug. So sa han eine t han hin: De va fan'ikkje ein kvit mann so hadde følt an:>.......(dao eru rask)

Gnetn

Gnetn=ein so ikkje bruka paing men sølta ne millionadn. Me kan og kalla han ein gnetabog

Kjøyna

Kjøyna=kvisa

Fresk

Fresk=rask

Runn'era

Runn'era=å øydelegga noko

Stikkedaose

Stikkedaose= fyrstikkøskja

Tusken

Tusken=å vera litt lei seg (pjusken)

Saumfara

Saumfara=å studera noko grundig

Vøla

Vøla=å ordna

Bekara

Bekara=skisko. Kem ha vel ikkje hatt eit par svarte bekara, type kvite striper på siedn og som flassar farge!?

1. mars 2007

Sagt på bygdi...

Høg fuktluftigheit i dag= mja.., ikkje so langt unna, men fort å blinksa når d e høg luftfuktigheit!

Sagt på bygdi...

Oksiantidanta= nesten riktig, men ska vel vera Antioksidanta.

Sagt på bygdi...

Tragedisk= ein miks av Tragisk og Tragedie, men ikkje verst låll.