26. apr. 2007

No kjem eg i hug

No kjem eg i hug=no hugsar eg. Eks: E kjem i hug den gongi e va på soting i Å3....

25. apr. 2007

Lydklipp-"Hofslundsengen VS Solberg´en"

Elevar ved ÅVG driv gjøn med to køyrelærarar ved å ringe opp desse karane samtidig fra to telefonar som er vendt mot kvarandre og med SKJULT NUMMER!!!Forvirring oppstaor..kan du sei:)Høyr den breie sogndalsdialekten, detta e ekta og breitt GRAUTMAOL.

Bygdaboki-sitat

E ska førplitta (forbanna) me pao at ei ao dessa gamlekaradn tok tie frutta fatle, o resla kjakaskruvledn ( kjakane ) o vølt flin pao dessa naojøsi so fære her o skreva no.

Kadl

Kadl=mann

24. apr. 2007

Slobryja

Slobryja=negativt ord, bli brukt om å beskriva folk, helst damer. Eks: "Ho kunde ha vaska sjål, denna slobryja",..sa vaskehjålpi.

Under styrten

Under styrten=i dusjen

Ebbedus

Ebbedus/i bedus= å vera usikker på/om noko

23. apr. 2007

Fara nasa

Fara nasa=spionera

Sildemegen

Sildemegen=brukt om ein person som e tunn/liten/spinkel

Hebbna seg

Hebbna seg=hevna seg

Fjelga seg

Fjelga seg=pynta seg

Buddlebøtta

Buddlebøtta=oppi denna e buddlevatn (vaskevatn)

Buddlevatn

Buddlevatn=vaskevatn

Jaffsa i seg

Jaffsa i seg=når ein ete som grisedn/ete voldsomt

E ska ne'att på Fåy

E ska ne'att på Fåy=e ska ne'att på Tangen. Fåy vart ofte brukt i staden for Tangen (Årdalstangen).

Strykejådn

Strykejådn=strykejern

19. apr. 2007

E hara paing

E hara paing=eg har pengar nok

Pikken-Ståpikken-Dåktarpikken

Pikken=ein barneleik, og kjent som "sisten".

Plugga skodn

Plugga skodn= dao rei i gamledaga skulle skifta sole på skodn so måtte dei pluggast. Fyst laga dei hol fø so å setta inn trepluggar. So fukta dei trepluggadn med vatn slek at pluggadn utvia se....sat so ei kula.

Sitta å kopa

Sitta å kopa=sitta å ikkje gjere noko/ikkje gjera ein drit

13. apr. 2007

Tare med tål

Tare med tål=ta det med ro

Kraoi

Kraoi=kroken.Vert brukt om ein krok/hjørne innandørs i eit hus. eks: Sjao borti kraoi om du finn føttledn has far.

12. apr. 2007

Sutaslaust

Sutaslaust=når ting ikkje noko stress/heft, da ere sutaslaust.

Å vera berusa i Aordal

Stadie 1: Fin i farten
Stadie 2: Godt paoan
Stadie 3: Godt pao ain snurr
Stadie 4: Møk fuddl
Stadie 5: Hailt ne'aott

Kjingsprettert

Kjingsprettert=heimelaga leiketøy laga av ei Y-grein eller av tjukk straing. Kjingen e sjølve "prosjektilet" og e laga av bøygd spikar eller elektrokabel.Kjingen vert festa til ein strikk (raud norgesstrikk). Elefantkjing var ein type kjing laga av gul/grøn jordingskabel.

11. apr. 2007

Attleingjes

Attleingjes= bakover

Maondan, tysdan og onsdan

Maondan, tysdan og onsdan=den eldre varianten pao vekedagadn.

Sagt på bygdi...

Jenta so skulle kjøpa seg snop på kiosken saman med veninna si. So seie dama bak disken, "Ska ikkje ho ha noko da?" (om veninna te denna jenta). Dao svara jenta,"Ho hi ho ha ho"!

10. apr. 2007