31. mai 2007

Guddlande reint

Guddlande reint=skinande reint

So seie rei...

Vakje skårn før tungebåndet= om ein so snakka mykje

Lika låll

Lika låll=likevel

Kovna

Kovna=ein tilstand, når du e overoppheta/varm. Eks: e trur e kovna!

Te rettes

Te rettes=komma på plass att/komma i hus

Rukaka

Rukaka=kyradrit

Snaope

Snaope=ere snaope so ere lettvint badn

Unaope

Unaope=om noko so e flott

Snedde..Sneddn..Sneddi

Snedde..Sneddn..Sneddi=om noko eller nokon so e fin/fint/enkelt og greitt.

26. mai 2007

Bala felt

Bala felt=når du ikkje heilt får t det du driv på med, dao bala ru ja.

23. mai 2007

Kjiddnan

Kjiddnan=brukt i samanheng med feks starting av ev ein moTTor. Startar du moPPedn med "kicken" so kan du sei at du kjiddnan. (kjiddna smår e noko anna).

Kjittla og kjittlaug

Kjittla=kilen. Eru kjittlaug so likakje du å bli kjittla

22. mai 2007

Abert

Abert=om noko som tek tid eller e litt styr å få te`...aber/abert.

18. mai 2007

So seie rei...

Stao pao råta (i slaobaddl)

Ei nøgla

Ei nøgla=Propp i bottn pao gamle trebaota

Skåthedla

Skåthedla=Stein so vart brukt te å kasta på boks.

Ei årt

Ei årt=ei ert

Fakedl

Fakedl=finare ord for "fan". Maoru fakedl sjao`te få vølt denna baotn snart.

Raspande galen

Raspande galen=klin gal

E fer i att å ha gløymt noke

E fer i att å ha gløymt noke=eg trur eg har gløymt noko

Halvgrøyta

Halvgrøyta=mellomting av suppe og graut. Uttalast med stum v "halgrøyta".

Tuddlete`ette

Tuddlete`ette=å vera svært glad i ein spesiell ting,..mat,snop,rommegraut,staikjels e.l.

11. mai 2007

Vanta

Vanta= mangla. Eks. E mao på bui, kjeringi vanta smår te låfseklingen:)

10. mai 2007

9. mai 2007

Brokalasset

Brokalasset=fulle bukselommer. Sagt om ein på verket som gjekk rundt med ei halv verktøykasse i lommedn på arbeidsbuksa.

3. mai 2007

Skåta sto tao kjeftn

Skåta sto tao kjeftn=når ein feks nys kraftig utan å halde seg for munn, da kjem ei sky av fuktige partiklar.Anna ord i samma klasse.."Gåv/gåve sto tao kjeftn".

Kneråtn

Kneråtn=om ein so e slapp/lat/giddalus/pukk råtn. Kan og vere ein fysisk tilstand-da om ein har gått mykje i nedoverbakke og blir "mo"i knedn, da kan ein fort bli kneråtn