6. juli 2007

Daisa

Daisa=å koma borti noko (daisa borti),kan og seiast om du sler til nokon..."Deiste te han midt møddlo augedn".

Sagt på bygdi...

Westerviken. I denna bui fanst det ALT (Aordal sitt svar på Skippagurra Sport og Propan). Nåkken gutonga skulde ha kniv. Speidarkniv. Ein fekk an i to utgåve: reu elde blao heilt øvst på skaftet. Westerviken hadde høge hødle der knivadn va øfst og måtte bruka gardintråpp må veta. Ikkje spøk det før ein eldre kar m trebein. Gutongadn vilde ha blao kniv. To stykkje. W. te å klyva og fann fram to ao rette sorten, men det va feil. W. te å klyva oppatt m blaoe kniva og henta reue. Kom nedatt m reu og trukjeru dei vilde ha blaoe kniva låll! Dao vare nokk: W tok ein kniv or slira, hivde trebeinet aover disken og stakk fast kniven so an sto å dirra. Dei kjøffte to reue kniva.