21. des. 2007

Rek

Rek= å driva/farta rundt. "Skaru på rek?","drivru berre å reke?"

Sarv

Sarv= dårlege greie. Kan og brukast om tilstanden etter ei fuktig helg, "eg e heilt sarva".

5. des. 2007

Ne´på nese´

Ne´på nese´= Addle so ikkje bur på nese´ naor dai ska ne´på nese´ ( torget i øvre ).

Kemsi? Nåkkensi og Kårsi

Kemsi? Nåkkensi og Kårsi= Kemsi huva sa ru re va? Ekje re nåkkensi? Dei hadde vel kårsi?

Oppøve`

Oppøve`= Addle so bur på Farnes ska "oppøve´" no rai ska på tårge

Hiske

Hiske= ord brukt om noko som er voldsomt/gale/stort. " Høyrt so hiske ra! "

Makk i fåy

Makk i fåy= eit ofte stillt spørsmål til ein uroleg person. "Haru makk i fåy elle?"

Skåtlåka

Skåtlåka= brukt om ein person som ikkje har tid til å settja seg ned. Drive me noko støtt. Sjå makk i fåy

Faingsla i eit faingsel

Faingsla i eit faingsel= naor du mao sikkja inne fø å ha brote me låvi!

Gaokje´an

Gaokje´an= brukt om noko som er heilt umogeleg å fao t

Låssna

Låssna=om noko som e blitt laust