27. nov. 2008

Kvelva

Kvelva= søla/buddla/slao utor glase.Eks: "E kvelva ain kopp kaffi". Detta e ein KLASSIKAR!!!

26. nov. 2008

Ampløya

Ampløya= eit ork/møa/bry

Klessa

Klessa= Legga på noko. Eks mat på tallerken, "klessa på noko mat". Og brukt om ei so e stor å rund. "sjao den klessa".

7. nov. 2008

Krekksn

Krekksn= stiv og støl. "Sjao den krekksa" - om ein so e stiv i leddi.

23. okt. 2008

Blåytast & Blåt

Blåytast & Blåt= naor du legg noko te blåt so skare blåytast skappele.

21. okt. 2008

Nevla

Nevla=fikkla/ta borti. Ofta brukt om personar som skal ha fingrane sine borti alt. Eks: "Måru slutta å nevla nora!".

Segen

Segen=trøytt/slapp

26. sep. 2008

11. sep. 2008

Døyt

Døyt= ingenting. eks: Hakje høyrt ain døyt/skjønnakje ain døyt (skjøna ingenting)

2. sep. 2008

Vava

Vava= surr/haug med rot. "Fiskeseni laog i ei vava"/ surr/rot og masse flokar. Han for å vava= ustødig ganga, jeddna ette å ha faott se ein trøkk i håve ette å ha slegest me bjåddn

Lens

Lens= tom. "E e paingalens"/tom for peng. "Slao lens"/ tømma seg (pissa).

22. aug. 2008

Slåk

Slåk= brukt om noko stort/voldsomt. Eks: " Sjao d slåke". Ofta om ein stor bil (amerikanar).

15. aug. 2008

20. juni 2008

Smårkjøp i Valdres

Smårkjøp i Valdres= sagt til ein so klør seg i fåy. " Eru pao smårkjøp i Valdres?"

Låta

Låta= måtte. " Ska eg låta bortatt å henta maisedl? "

7. juni 2008

Lausraipes

Lausraipes= å reisa på tur utan bagasje/ utan sekk. "Å reisa lausraipes". (Kjelde: Harald Hillestad)

29. mai 2008

Skråkke

Skråkke= naor´u ha blitt tunnare so haru skråkke. Haru "skråkke or kledn", so e kledn blitt fø store.

21. apr. 2008

Homlepong

Homlepong= Homlepong eller humlepung var "påsen" som dei la humle (blomst og kongler - det som gjev bittersmaken)i når dei bryggja øl. Omtrent som ein tepåse (bitte liten striesekk). I dag brukar me det mest som eit godt meint skjellsord - vetle homlepongen! (Innlegg frå lesar)

Skrattla

Skrattla= å le

11. apr. 2008

Odd Tore går til poesien

Odd Tore Moen jobbar i desse dagar saman med produsent Joacim Styve og den nyskapande diktaren Per Kristian Kopperdal. Ei komplett diktsamling på ekta bugdamaol skal no verte å få på cd. " Odd Tore var ei stemme midt i blinken for mine dikt" - seier Per K. Kopperdal til Aordal. I fyrste omgang vert det eit lite opplag på rund 160 - 170.000, i Noreg. Vert dette godt motteke, ventar ein landsomfattande turné. Aordal har fått ein liten smak på verket, her kan du høyre " Fest i Avdalen"....

13. feb. 2008

Eg e i bait

Eg e i bait= når du manglar noko/er gått tom for eitt elle anna

7. jan. 2008

4. jan. 2008

Murkla

Murkla= når ein i gamle dagar var nede ved vatnet å samla rekved. Kjeringadn brukte eit slags forkle so dei bar rekved´n i.

2. jan. 2008

Hurv

Hurv= mengd. Oftast mykje/mange/flokk "...ein heil hurv med..".