7. jan. 2008

4. jan. 2008

Murkla

Murkla= når ein i gamle dagar var nede ved vatnet å samla rekved. Kjeringadn brukte eit slags forkle so dei bar rekved´n i.

2. jan. 2008

Hurv

Hurv= mengd. Oftast mykje/mange/flokk "...ein heil hurv med..".