20. juni 2008

Smårkjøp i Valdres

Smårkjøp i Valdres= sagt til ein so klør seg i fåy. " Eru pao smårkjøp i Valdres?"

Låta

Låta= måtte. " Ska eg låta bortatt å henta maisedl? "

7. juni 2008

Lausraipes

Lausraipes= å reisa på tur utan bagasje/ utan sekk. "Å reisa lausraipes". (Kjelde: Harald Hillestad)