26. sep. 2008

11. sep. 2008

Døyt

Døyt= ingenting. eks: Hakje høyrt ain døyt/skjønnakje ain døyt (skjøna ingenting)

2. sep. 2008

Vava

Vava= surr/haug med rot. "Fiskeseni laog i ei vava"/ surr/rot og masse flokar. Han for å vava= ustødig ganga, jeddna ette å ha faott se ein trøkk i håve ette å ha slegest me bjåddn

Lens

Lens= tom. "E e paingalens"/tom for peng. "Slao lens"/ tømma seg (pissa).