7. des. 2009

Brokasmekken

Brokasmekken= buksesmekken. "Haru trong brok so fære jeddna brokasmekken lukst te pisis...å jeddna lainger"

Dretmonsn

Dretmonsn= sagt t ain so grisa me matn

19. nov. 2009

Verkssåkka

Verkssåkka= aordøln sin betgnelse fø graoe ullsåkka/raggsåkka so ain faor pao hydro. Stamma hailt tebake te ÅSV-tidn. "Par brøke å nåkon verkssåkka so helderu hetn åru blikje blaofråsn".

3. nov. 2009

24. okt. 2009

Maoru ha paore noko pao åyredn nora

Maoru ha paore noko pao åyredn nora= sagt te nokon so e ute i kjøldi utan huva pao se

19. okt. 2009

Skåkk

Skåkk= mange/masse/mykje. "Hakje ho ain hail skåkk me onga ra?"

5. okt. 2009

Staor se

Staor se= brukt om matvarer som har uendeleg lang haldbarheit. "Maokje kastan badn, denna staor se t paoske!"

24. sep. 2009

Mehe

Mehe= brukt om eit kvinnemenneske som ein ikkje tåler trynet på. Som vanleg kan ein putta det inn i denna samanhengen; "Bannare mehe!".

11. sep. 2009

Pla

Pla=pleier " Det e vel slek ain pla gjera d ha?" " Han pla eta me baigge nevadn seru".

7. sep. 2009

Grese

Grese= god plass. Om det e lite folk på ei testeddling so ere "grese".

14. aug. 2009

Jåy

Jåy= måru slutta å jåy nora. Fan koru jåyr! Brukt om høgrøysta gneldrekjeringa med Petterøes3 i brokalomma. Kan minna litt som å stå å høyra på ein vinkelslipar.

Remja

Remja= om ein so berre står å klaga å syte.

Segmeg

Segmeg= om ein treig person.

Bersla

Bersla= klaging/sutring/mas. Å bera se fø noke.

Skodlemonken

Skodlemonken= tosk. Mykje brukt e og Skoddehauken

Aovelta

Aovelta= viss du ha velta deg i venda å ikkje kjem deg oppatt.

Berrhåvdes

Berrhåvdes= å gå utan huva

15. juni 2009

Staurande fuddl

Staurande fuddl= overstadig berusa

Tamram

Tamram= Fyrst og fremst ein person som er grådig og grisk og lika å sopa te seg ting. Kan og brukast om ein person utan magamaol so aldri får nok.

8. juni 2009

20. mai 2009

8. mai 2009

31. mars 2009

Kåddehåve

Kåddehåve= Skjellsord brukt mest i denna samanhengen: "bannare kåddehåve".

Raksebrok

Raksebrok= kvardagsbukse. Motsatt av "bestbrok".

6. mars 2009

10. feb. 2009

Knåte

Knåte= knytt. "Haru knåte skodn dine gapen?". "Knåte" kan og brukast om noko so e vanskeleg/tungvint/bakvendt, "Nei so knåte´ra badn".

24. jan. 2009