15. juni 2009

Staurande fuddl

Staurande fuddl= overstadig berusa

Tamram

Tamram= Fyrst og fremst ein person som er grådig og grisk og lika å sopa te seg ting. Kan og brukast om ein person utan magamaol so aldri får nok.

8. juni 2009