24. sep. 2009

Mehe

Mehe= brukt om eit kvinnemenneske som ein ikkje tåler trynet på. Som vanleg kan ein putta det inn i denna samanhengen; "Bannare mehe!".

11. sep. 2009

Pla

Pla=pleier " Det e vel slek ain pla gjera d ha?" " Han pla eta me baigge nevadn seru".

7. sep. 2009

Grese

Grese= god plass. Om det e lite folk på ei testeddling so ere "grese".