19. nov. 2009

Verkssåkka

Verkssåkka= aordøln sin betgnelse fø graoe ullsåkka/raggsåkka so ain faor pao hydro. Stamma hailt tebake te ÅSV-tidn. "Par brøke å nåkon verkssåkka so helderu hetn åru blikje blaofråsn".

3. nov. 2009